EN IT DE SL FR

Pilotne regije.

Med cilji projekta ECONNECT je tudi poudarjanje pomena že izvedenih ukrepov v pilotnih regijah. Najprej bo treba ugotoviti, kakšne so ovire, nato bo treba vzpostaviti ali izboljšati ekološko povezljivost ter ob učinkovitih strategijah vključiti tudi lokalne skupnosti, ki imajo iz vsega tega določene prednosti. Strategija in akcijski načrt bosta izpeljana v sedmih pilotnih regijah.
Na teh območjih bodo potekale aktivnosti za oblikovanje ekološkega kontinuuna in za zmanjšanje fragmentacije. To bo pripeljajo do povezav na ozemlju (koridorji) in ukrepov v prid razvoja ekološke panalpske mreže.

Cezmejno obmocje Berchtesgaden - Salzburg.

Click here to browse the photogallery
Čezmejno območje Berchtesgaden - Salzburg. Čezmejno območje Berchtesgaden - Salzburg.
Čezmejno območje Berchtesgaden – Salzburg se razprostira med Bavarsko (Nemčija) in Salzburškim (Avstrija). Zanj je značilno sožitje alpskih življenjskih prostorov, ki so se ohranili skozi čas ter krajin v katerih narava in urbanizacija živita harmonično, kjer obstaja široka paleta redkih rastlin in živalskih vrst ter tipična dinamika alpskega ozemlja.
V tej regiji je veliko zavarovanih območij, ki so posebej primerna kot izhodišče za celovit razvoj in pristope, ki težijo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Če upoštevamo izjemen ekološki pomen regije in dejstvo, da je sestavni del bio-geografskega območja, vemo, da je sodelovanje za oblikovanje ekološke mreže bistvenega pomena. Večjo aktivnost lahko spodbudimo z razvijanjem že obstoječih projektov, na primer pri izmenjavi podatkov in v raziskovanju. V projektu ECONNECT so zajeta prizadevanja za povečanje ekološke povezljivosti in se zgledujejo po ustaljenem sodelovanju med Nacionalnim parkom Berchtesgaden, Biosfernim rezervatom Berchtesgaden, Naravnim parkom Weissbach in mnogimi drugimi naravnimi rezervati. V času izvajanja projekta je predvideno tudi tesno sodelovanje in koordiniranje s sosednjim polotnim območjem “Visoke Ture”.

Francoski departma Isère.

Click here to browse the photogallery
Departma Isère se nahaja v francoski regiji Rhône-Alps. Za omenjeno regijo so značilne močno poseljene doline, ki ležijo izven alpske verige. Vzdolž dolin pa je treba odločno preprečiti gradnjo velikega urbanega aglomerata med krajema Valence in Ženeva. Te doline so pomembne za celotno alpsko regijo in predvsem za ptice selivke. Poleg tega imajo pomembno vlogo tudi pri lokalnem preseljevanju nekaterih posebnih vrst preko številnih gora in obsežnih zavarovanih območij (Nacionalni park Les Ecrins, Naravni park Vercors, Chartreuse, Bauges).
Departma Isère je aktivno vključen v oblikovanje ekoloških mrež že od leta 1996. Zemljevid raznih mrež te regije je bil zasnovan leta 2001. Od takrat je bilo pripravljenih veliko projektov za izboljšanje pomembnih mrež iz prejšnjih obdobij (Zeleni mostovi in predori, omejitve hitrosti na občutljivih delih cest, stiki z javnostjo, natančne ocene v času načrtovanja). V tem obdobju pa departma pripravlja obširen evropski projekt (70 km) za zaščito povezljivosti med tremi masivi. Regija želi svoje aktivnosti vključiti tudi v širši alpski kontekst. Njene izkušnje in doseženi rezultati v prejšnjih projektih lahko koristijo tudi drugim polotnim regijam.

Regija severnih Apneniških Alp.

Click here to browse the photogallery
Regija severnih Apneniških Alp. Regija severnih Apneniških Alp. Regija severnih Apneniških Alp.
Projektna regija je bila oblikovana zaradi sorodnosti z območjem “Eisenwurzen” in njegovimi več kot 800 leti zgodovine. Tudi danes je regija center skupnega gospodarskega in kulturnega prostora, ki vključuje tri zvezne države in več kot 25 zavarovanih območij z več kot 200.000 prebivalci. Za to ozemlje je značilno obsežno redko naseljeno območje, majhna fragmentacija, velika (80%) urbanizacija in bogata biotska raznovrstnost. Regija je zelo pomembna zaradi sosedstva z drugimi alpskimi območji in s karpatskimi masivi.
Na prvi delavnici leta 2006 so sklenili, da bodo razvili ekološko mrežo med zavarovanimi območji regije. Na naslednjih treh delavnicah so zbrali mnenja okrog 150 deležnikov.

Retijski trikotnik (Engadin – Tridentinsko – Gornje Poadižje – Tirolska).

Click here to browse the photogallery
Retijski trikotnik (Engadin – Tridentinsko – Gornje Poadižje – Tirolska). Retijski trikotnik (Engadin – Tridentinsko – Gornje Poadižje – Tirolska). Retijski trikotnik (Engadin – Tridentinsko – Gornje Poadižje – Tirolska).
Ta polotna regija se razteza med Avstrijo, Italijo in Švico. V tem predelu sta pomembni predvsem dve območji:
rvo se razteza od nižin ob reki Pad, gre preko doline Adiže na osrednje Alpe in pride do doline reke Inn (Engadin v Švici ter gornja dolina Inna v Avstriji). Tu so prisotne migracijske poti od vzhoda proti jugu in imajo predvsem geografsko-topografske značilnosti. Mreže so še posebej pomembne v dolini Adiže, ki je gosto poseljena in obdelana (sadno drevje).
Drugo območje se nahaja med že obstoječimi zavarovanimi območji kot so Švicarski nacionalni park in Nacionalni park Stilfserjoch, Biosfera Val Müstair, Naravni park Kaunergrat, Adamello in Adamello Brenta ter v nekaterih predelih Naravnega parka Južne Tirolske. V regiji bodo upoštevali predvsem čisto administrativne in pravne vidike, da bi razvili povezavo med obstoječimi zavarovanimi območji.
Prva delavnica z udeleženci iz vseh vključenih držav in aktivnih na različnih gospodarskih in upravnih področjih (kmetijstvo, gozdarstvo, prostorsko načrtovanje, ohranjanje naravne dediščine itd.), je potekala oktobra 2008. Ekološko mrežo bodo vzpostavili zahvaljujoč tesnemu mednarodnemu sodelovanju in povezavi različnih področij.

Regija Visoke Ture.

Click here to browse the photogallery
Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture. Regija Visoke Ture.
Naravni park Južna Tirolska in Nacionalni park “Visoke Ture” v tej regiji predstavljata območje z najobsežnejšo povezano zavarovano mrežo alpskega ozemlja. Zato je ta predel izjemnega pomena: je bistvena intersekcija med severnimi Alpami in slovenskim jugovzhodnim predalpskim svetom, življenjskega pomena za nekatere roparice, predstavlja pa tudi prehod iz obsežnih predelov Dolomitov proti Visokim Turam.

Jugozahodne Alpe - Mercantour / Primorske Alpe.

Click here to browse the photogallery
Jugozahodne Alpe - Mercantour / Primorske Alpe. Jugozahodne Alpe - Mercantour / Primorske Alpe. Jugozahodne Alpe - Mercantour / Primorske Alpe.
Pilotna regija se nahaja na jugozahodni meji aplskega loka, med francosko regijo Provence - Alpes - Côte d‘Azur, Piemontom in Ligurijo.
Naravni park Maritimnih Alp na italijanski strani in Nacionalni park Mercantour na francoski, tvorita skupaj eno geografsko celoto. Obe regiji sta tudi kulturno podobni, da lahko veljata za lokalno enoto. Zato ima čezmejno sodelovanje že dolgo tradicijo. Območje opravlja tudi pomembno povezovalno vlogo med Alpami in Apenini.

Regija Monte Rosa.

Click here to browse the photogallery
Regija Monte Rosa.
Pilotna regija se nahaja na italijansko-švicarski meji, v severovzhodnem predelu doline Aosta.
Je zelo pomembna za EU ter posebno zavarovano območje “Ledeniški predeli skupine Monte Rosa”.
Območje pokriva celotni del doline Aoste pod goro Monte Rosa, deloma pa še dolini Ayas in Grassone ter grebenski del med Valtournenche, Breuilom in goro Cime Bianche. Predel zajema tudi habitat “Campi Carreggiati” in številne izredno pomembne biotope.
Območje predstavlja pomembno migracijsko pot za kozoroge med Švico, Piemontom in Dolino Aoste; proučevali ga bodo, da bi ohranili in okrepili ekološko povezljivost prostora.